Haber

TBMM Dışişleri Komisyonu Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi’ni kabul etti

TBMM Dışişleri Komitesinde, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi kabul edildi.

Teklifle, Antalya Diplomasi Forumu’nu düzenleyecek ve merkezi Antalya’da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ait yol ve temeller belirleniyor.

Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye’nin öbür ülkelerle dostluğunu, iş birliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği öbür faaliyetler teklifte şöyle sıralandı:

Diplomasi alanında Türkiye’nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenlemek,

Türkiye’nin milletlerarası ilgiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili başka gerçek, hukuksal şahıslarla ortak projeler yürütmek, medyada vadeli yahut süresiz yayınlar yapmak yahut yaptırmak,

Yurt dışında emsal kuruluşlar, memleketler arası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere iştirakin sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

Bu teklifin hedeflerini gerçekleştirmek için; foruma gerçek ve hukukî şahıslar ile sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin iştirakini sağlamak, milletlerarası bağlantılar ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak yahut ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara tıpkı yahut nakdi takviye sağlamak.

Vakfın karar organları

Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut yahut eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf yahut emekli büyükelçiler yahut Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Siyasetler Konseyi üyeleri yahut Dış Ekonomik Münasebetler Şurası üyeleri yahut TOBB İdare Konseyi ve Genel Yönetim Heyeti üyeleri ortasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Daimi üyeler dışında, YÖK’ün milletlerarası bağlar ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri ortasından seçeceği 2 kişi ile milletlerarası ilgiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek yahut niyet kuruluşlarının vazifelileri ortasından mütevelli heyet liderinin seçeceği 3 kişi, 5 yıl mühletle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet liderini daimi üyeler ortasından seçecek.

Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az iki sefer toplanacak.

Vakfın idare heyeti, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 lider ve 6 üyeden oluşacak, misyon mühletleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kere toplanacak.

Vakfın denetleme heyeti ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl mühletle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Şuranın oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu çalışanı ile vakfın toplantı, konferans üzere aktifliklerine katılan kamu işçisine ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle hudutlu olmak üzere, vakfın organlarına, vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni ünitelerine, foruma yahut forum kapsamındaki etkinliklere, vakıfça yazılı davet edilen iştirakçilere ödenecek fiyatlar ve harcırahlar, mütevelli heyet tarafından belirlenecek.

Vakfın bütçesi ve gelirleri

Vakıf, hedef ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak.

Vakfın gayesine uygun olmak üzere, her türlü tıpkı ve nakdi bağışlar, yurt içi ve yurt dışı her türlü eser, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile tıpkı ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen türlü gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile öbür haklarının kıymetlendirilmesi ile sağlanan gelirler, cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak fiyatlar, vakfın gelirleri ortasında yer alacak.

Vakıf, faaliyetleri münasebetiyle yapılan süreçler istikametinden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek kuralıyla sahip olduğu taşınmazları münasebetiyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakıf, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara başka kanunlarla tanınan vergi, fotoğraf ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu kararları çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle bildirilecek gelirlerden yahut kurum yararından indirilebilecek.???????

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu Vakfında da vazife alanlardan emeklilik yahut yaşlılık aylığı kesilmeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş süreçlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Bakanlık bütçesinden 5 milyon lirası vakfa aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

Komisyonda ayrıyeten, “Türkiye ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçevesinde Türkiye’ye Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel Düzenlemeler Hakkında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” de kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu