Haber

İbrahim Kaboğlu: “Bu Kanun Heteroklit Kanunlar Torbası Niteliğindedir.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki torba yasa teklifiyle ilgili olarak, “Temel yasalar türdeş kalitede yapılabilir ama 27’nci dönemde çoğunluğu heterojen olan bir torba yasa çıkarıldı. . Bu kanun da heterojenliği geçer, heteroklit bir kanun torbasıdır.Tıpkı cemevleri meselesi gibi, “Bir torba kanun teklifi tıkıştırdınız gibi. Örneğin zeytin ağaçlarının kesilmesi ve OHAL KHK’ları ile işlerinden atılanlar. Bu ikisi arasında bir ilişki kurulur mu diye çok düşündüm. İlgili komitenin uzmanlık alanına saygı gösterilmeden bu metin geri çekilerek komitelere gönderilmelidir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda; AKP’nin, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda konuştu. Kaboğlu şunları söyledi:

“Birincisinde üç eksiklik var, birincisi eksik, anayasaya uygunluk denetimi yapılmadı. Tarhan Bey’in sözcülüğünü yaptığı heyetimiz ‘anayasaya aykırılık raporunu’ sizlerin önüne sunmak üzere. müşterek imza ile cumhurbaşkanlığı.Yani tüzük gereği inceleme yapıldı, inceleme yazılı yapılıyor.18 sayfalık bu metin CHP’nin görüşü olarak yapılmıştır.Yaptık ama ikincisini yapamadık. ve üçüncüsü.İkincisi nedir, kanun bir etki analizidir.Yasanın etki analizi yapılmamıştır.Yani bu kanun torbası 8 kanunda 12 maddeyi değiştirmektedir.Bu 8 kanunda yapılan değişiklikler, Sadece 27. Yasama Döneminde bu Kanunda değişiklik yapılan kanunlar bir veya daha fazla defa İş Kanununda 5 defa, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 17 defa… Demek ki çok önemli sorunlar var.

Söyleyebilirsin; ‘Bu sorun Bakanlar Kurulu’nun olmamasından kaynaklanıyor. Bu sorun hükümet olmadığı için ortaya çıkıyor.’ Çünkü hükümet olsa, bakanlar heyeti olsa bu yasa tasarısı parlamenter rejimde olduğu gibi yasa tasarısı olarak gelir, bakanlar arasında dayanışma ve koordinasyonla hangi maddeler değiştirilir, hangi madde değiştirilirdi? değiştirilmesi teklif edilirse, farklı bakanların tüm bunlardan haberdar olması gerektiğini söylemek söz konusu olacaktır. Ancak durum böyle olmadığı için yasal etki analizi dahi yapılmadan gündeme gelmektedir.

Üçüncü bir nokta ise; çevresel etki analizi yapılmamıştır. Ancak zeytinlikler ve limanlar tamamen milli alanlardır, özellikle zeytinlikler ve çevresel etki analizleri yapılmalıdır. Dolayısıyla bu üç eksiklik birlikte değerlendirildiğinde bu torba yasanın geri çekilmesini gerektiren haklı sebeplerdir.

Torba kanunlar homojen nitelikte yapılabilir, ancak 27. dönemde çoğunlukla heterojen torba kanunlar yapılmıştır. Bu kanun da heterojen olmanın ötesine geçerek heteroklit bir kanunlar çuvalı niteliğindedir. Tıpkı cemevleri meselesiyle alakası olmayan bir torba fatura doldurduğun gibi. Örneğin zeytin ağaçlarının kesilmesi ve KHK’lar ile işlerinden atılanlar. Çok düşündüm ve bu ikisi arasında bir bağlantı olabilir mi dedim. İlgili komisyonun uzmanlık alanına saygı gereği bu metin geri çekilerek komisyonlara gönderilmelidir. Burada üç madde var; limanlar, zeytinlikler, KHK mağdurları… Geri çekilip tasfiye edilmeleri gerekiyor.

Madencilik faaliyetleri sırasında karşılaştığımız büyük felaket ve cinayetlerden de bahsetmekte fayda var. Amasra’da en son gördüğümüzde aslında bu alanı etkin bir şekilde düzenlememiş olmamızdan, bir denetim sistemi kurmamış olmamızdan ve ihmalden kaynaklanıyor. Buradaki sorun sadece zeytinlikleri yok ederek ekosistemi yok etmek değil, etkin bir düzenleme yapılmadan, denetim sistemi çalıştırılmadan ve yaptırım mekanizması uygulanmadan madencilik faaliyetlerinde müsamahakâr sonuçlara yol açacağı için felaketleri de beraberinde getirmektir. Zaman zaman Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partinin milletvekilleri bana laf attılar; ‘Kaboğlu’nu dinlersek burada yasa çıkaramayız.’ Hayır, Kaboğlu’nu dinlersen burada nitelikli bir yasa çıkaracaksın.

OHAL Usullerini İnceleme Komisyonu neden kuruldu? Komisyon 2 yıllığına kuruldu. Şimdi uzatmıyoruz, dosyaları kurumlarına gönderiyoruz. Hukuk devleti olacak mı olmayacak mıyız? Anayasa Mahkemesi kararları var, ağır ceza mahkemelerinin kararları var, diyor heyet; ‘Bu kararlara uymak zorunda değilim.’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu